• Mercan
  • Tầm nhìn
  • NYCRC
  • Tập đoàn CMB

Cô Khánh Linh - Tổng Giám Đốc Dale Carnegie Việt Nam

Cô Khánh Linh, Tổng Giám Đốc Dale Carnegie Việt Nam đánh giá cao đội ngũ USIS, các chuyên viên làm việc tận tâm, trách nhiệm, và đặc biệt là nhất quán với những giá trị cốt lõi của USIS. Cô tin tưởng rằng với phong cách làm việc đó, USIS sẽ hoàn thành được sứ mệnh của mình: đem đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam có tài, trí, xứng tầm thế giới.

Cảm nhận khác

Đăng ký tư vấn EB5 miễn phí

Liên hệ

(+84) 28 3822 0366 Hồ Chí Minh
(+84) 24 3824 6959 Hà Nội
(+84) 236 353 1828 Đà Nẵng
(+84) 292 389 8668 Cần Thơ
(+1) ‎714-650-5575 Mỹ

Bản tin hàng tháng

USIS cung cấp đến Quý khách bản tin hàng tháng và các thông tin mới nhất về "Di trú Mỹ". Mời Quý khách download: