• Mercan
  • NYCRC
  • Tầm nhìn
  • Tập đoàn CMB

Cuộc sống tại Mỹ

Lịch sử Mỹ

Lịch sử Hoa Kỳ là quá trình trải nghiệm dân chủ suốt hơn 200 năm qua. Những vấn đề vốn được đề cập ngay từ những năm tháng đầu tiên nay tiếp tục được đề cập và giải quyết, chẳng hạn như quan hệ giữa chính quyền liên bang với chính quyền bang, quyền cá nhân và quyền của các nhóm, chủ nghĩa tư bản tự do với vấn đề lao động và thương mại được điều tiết, hội nhập với thế giới và chủ nghĩa biệt lập.

Chương 1: Nước Mỹ thời lập quốc

“Trời và đất chưa bao giờ hòa hợp với nhau tốt hơn để tạo nên một nơi như thế cho sự cư trú của con người" John Smith, Người sáng lập Jamestown, năm 1607

Chương 2: Thời kỳ thuộc địa

“Vậy dân tộc Mỹ, dân tộc mới ấy là gì?” Nhà văn kiêm nhà nông học người Mỹ J. Hector St. John de Crevecoeur, 1782

Chương 3: Chặng đường giành độc lập

“Cuộc Cách mạng đã diễn ra trước khi chiến tranh bắt đầu. Cách mạng đã nằm trong trái tim và khối óc của nhân dân". Cựu Tổng thống John Adams, 1818

Chương 4: Xây dựng một chính phủ quốc gia

“Mỗi người dân thường, và tất cả mọi người trên trái đất này, đều có quyền tự trị". Thomas Jefferson, 1790 - Người soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập

Chương 5: Mở rộng sang phía Tây và sự khác biệt giữa các vùng

“Hãy tiến về phía tây, hỡi chàng trai, và hãy lớn lên cùng tổ quốc" Biên tập viên Horace Greeley, 1851

Chương 6: Xung đột địa phương

"Một gia đình bị chia rẽ chống lại nhau thì không thể đứng vững được. Tôi tin rằng nhà nước này không thể kéo dài mãi được tình trạng nửa nô lệ, nửa tự do" Ứng cử viên Thượng nghị sỹ Abraham Lincoln,1858

Chương 7: Nội chiến và công cuộc tái thiết

"Dưới sự che chở của Chúa, dân tộc này sẽ có một nền tự do mới" Tổng thống Abraham Lincoln, ngày 19/11/1863

Chương 8: Tăng trưởng và cải cách

“Nền văn minh nhân loại phụ thuộc vào chính sự bất khả xâm phạm của tài sản" Nhà công nghiệp, nhà từ thiện Andrew Carnegie, 1889

Chương 9: Bất mãn và cải cách

"Một nền dân chủ vĩ đại sẽ không còn là vĩ đại và dân chủ nếu nó không tiến bộ" Cựu Tổng thống Theodore Roosevelt, vào khoảng năm 1910.

Đăng ký tư vấn EB5 miễn phí

Khách hàng chứng thực

Liên hệ

(+84) 28 3822 0366 Hồ Chí Minh
(+84) 24 3824 6959 Hà Nội
(+84) 236 353 1828 Đà Nẵng
(+84) 292 389 8668 Cần Thơ
(+1) ‎714-650-5575 Mỹ

Bản tin hàng tháng

USIS cung cấp đến Quý khách bản tin hàng tháng và các thông tin mới nhất về "Di trú Mỹ". Mời Quý khách download: