• Mercan
  • Tầm nhìn
  • NYCRC
  • Tập đoàn CMB

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

Góp tay xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam có tài, trí xứng tầm thế giới.

Tầm nhìn

USIS là sự lựa chọn hàng đầu của người Việt Nam về dịch vụ tư vấn đầu tư định cư và các dịch vụ có liên quan

Slogan

Better Life – Better Future”  Hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn – Một tương lai tươi sáng hơn.

Giá trị cốt lõi

  • Trách nhiệm
  • Đồng hành
  • Chuyên nghiệp
  • Cam kết
  • Chính trực

Tin khác

Đăng ký tư vấn EB5 miễn phí

Khách hàng chứng thực

Liên hệ

(+84) 28 3822 0366 Hồ Chí Minh
(+84) 24 3824 6959 Hà Nội
(+84) 236 353 1828 Đà Nẵng
(+84) 292 389 8668 Cần Thơ
(+1) ‎714-650-5575 Mỹ

Bản tin hàng tháng

USIS cung cấp đến Quý khách bản tin hàng tháng và các thông tin mới nhất về "Di trú Mỹ". Mời Quý khách download: